« Powrót

 

Ważne, aby uruchomić wyobraźnię, myślenie, zaciekawić i działać.

 
Właśnie w tym tygodniu rozpoczynamy kolejną edycję autorskiego projektu plastycznego Pani Marty Słocińskiej "Glinolandia 2013 - sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka", który startuje w piątek 12.04.2013 roku. Projekt będzie realizowany w pracowni ceramicznej BOK MCC w Bolesławcu. W projekcie biorą udział wszystkie grupy.  
 
Projekt ma na celu:
 
- zaktywizowanie dzieci do twórczego myślenia,
- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie lepienia z gliny,
- rozwijanie ekspresji plastycznej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
- stworzenie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne.
 
Metody:
 
- wspierające rozwój dziecka i aktywizujące,
- samodzielne doświadczenia, zadania stawiane do wykonania
- wspierające, stymulujące, usprawniające.
 
Dzieci mają potrzebę opowiadania o swoich przeżyciach, wewnętrznym świecie, uczuciach i marzeniach. Glina pozwala na wyrażanie się poprzez kształt i kolor. Dzieci podczas zajęć mają możliwość realizacji swoich fantastycznych pomysłów, stworzenia rzeczy, które są niepowtarzalne. Praca z gliną uspokaja, skupia uwagę, uczy cierpliwości i planowania. Dzieci rozwijają się manualnie.
 
 
 
Copyright © 2013 Nibylandia • 1028896 odwiedzin Reset.pro