« Powrót

Akcja rozpoczęta!

Góra Grosza polega na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki. 

Góra Grosza jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.

Dotychczas zebraliśmy ponad 26 milionów złotych, dzięki czemu pomogliśmy ponad ośmiu tysiącom dzieciom. Pomoc ta dotyczyła głównie poprawy warunków życia, wsparcia specjalistycznego oraz pracy z rodziną biologiczną. Tylko w ubiegłym roku uczniowie z ponad 10 tys. szkół z całej Polski zebrali 250 ton drobnych monet o wartości ponad 2,6 miliona złotych.

Góra Grosza, organizowana już po raz piętnasty, jest jedną z największych akcji społecznych w Polsce. 

Zaprasamy całą społeczność przedszkolną do udziału :)

Copyright © 2013 Nibylandia • 1029023 odwiedzin Reset.pro