« Powrót

 

Cieszymy się, że zdecydowali Państwo wybrać nasze przedszkole dla swojego Dziecka - czujemy się wyróżnieni. Mamy nadzieję, że proces rekrutacji przejdzie pomyślnie i spotkamy się we wtorek 1.09.2020 roku wspólnie rozpoczynając rok szkolny 2020/21.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do Przedszkola Niepublicznego Nibylandia w Bolesławcu

- Nabór będzie trwał od poniedziałku 10.02.2020 r. do piątku 14.02.2020 r.;
- aby wziąć udział w rekrutacji należy pobrać, wydrukować i wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola i złożyć ją osobiście w przedszkolu w godzinach jego pracy (6:30-16:30, pn-pt),
- kartę można również otrzymać i wypełnić na miejscu w NIBYLANDII.
- karta zgłoszenia dziecka musi zostać podpisana przez wszystkie osoby dorosłe, których dane osobowe są w niej zawarte - bez podpisu karta będzie uznana za nieważną.

 

Nabór dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, które urodziły się w latach:

2018 – ilość miejsc – 20;

2017 – BRAK MIEJSC;

2016 – BRAK MIEJSC;

2015 – ilość miejsc – 3;

2014 – ilość miejsc – 5.

 

Kolejność kwalifikowania dzieci do przedszkola

Dzieci już uczęszczające do przedszkola.
Rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola oraz dzieci pracowników. Dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracuję zawodowo.

 

- Termin przyjmowania wypełnionych KART ZGŁOSZENIA DZIECKA od poniedziałku 10.02.2020 r. do piątku 14.02.2020 r.;

- Termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 18.02.2020 r.
- Termin ogłoszenia wyników 20.02.2020 r.
- Wynik rekrutacji zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie listy przyjętych/nieprzyjętych dzieci, dodatkowo do każdego rodzica zostanie wysłany SMS z informacją o wyniku rekrutacji – nie później niż 20.02.2020 r. do godz. 16:00;

- podpisanie umów nastąpi w poniedziałek 24.02.2020 r. o godz. 16:30. 

 

 

 

Copyright © 2013 Nibylandia • 1029047 odwiedzin Reset.pro