Optymalne przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy.

Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Realizujemy to m.in. poprzez:

  • kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw,
  • wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym,
  • włączenie do zajęć rymowanek,
  • prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do naszego przedszkola braliśmy pod uwagę języki, których nauka będzie potem kontynuowana w szkole. W bolesławieckich szkołach podstawowych nauczane są dwa języki nowożytne: j. niemiecki oraz j. angielski. Dlatego dzieci w naszym przedszkolu od najmłodszej grupy (3-latki) biorą udział w zajęciach językowych j. angielskiego.

Język angielski:

  • osoba prowadząca: mgr Dawid Fiedosewicz (nauczyciel anglista),
  • czas zajęć: 2 razy w tygodniu po 20 min,
  • zajęcia z podziałem grupy,
  •  
 
 
Copyright © 2013 Nibylandia • 995928 odwiedzin Reset.pro