Klucz do Uczenia Się ("Key to Learning") to wyjątkowy program zajęć dla Dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego, Klucz Do Uczenia Się uczy Dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy.

Podczas zajęć Dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu - zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnać próbując kolejny raz i kolejny raz.

To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : "ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz". Program Klucz Do Uczenia Się, oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego - zwanego przez dzisiejszych psychologów "Mozartem psychologii". Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności Dzieci do uczenia się, czyli ich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów. Teoria poparta jest ogólnoświatowymi wynikami badań, dotyczącymi procesu uczenia się małych Dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami na temat programu KDU:

 

 

Program podzielony jest na moduły tematyczne. Każdy moduł składa się z 30 zajęć. Zajęcia odbywają się w grupach 6-12 osób (zapewnienie największej efektywności) z podziałem wiekowym.

Moduły, z którymi pracujemy:

 

 Od bazgrania do pisania
Wspaniały moduł przygotowujący mięśnie rączki i nadgarstka Dziecka, do precyjnego prowadzenia kredki, pędzla, długopisu. Rysunki Dziecka stają się bardziej wyraziste, dokładne. Szereg oryginalnych ćwiczeń i zabaw pomaga wykształcić precyzyjną kreskę i przygotowuje rączkę Dziecka do precyzji w pisaniu liter. Kultywuje fundamentalne umiejętności potrzebne do pisania i kreatywnego wyrazu artystycznego. Rozwija "wizję sztuki" i wprowadza różne narzędzia symboliczne - kompozycję, rytm i kolor.

Szczegółowy opis modułu

 Program literacki
Rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodnie z określonym zestawem procedur określanych jako modelowanie wizualne.

Szczegółowy opis modułu

 Konstrukcje
Rozwija język matematyczny i zachowania celowe. Dzieci analizują strukturę przedmiotów i planów, artykułują swoje zamierzenia i realizują je przy pomocy drewnianych klocków.

Szczegółowy opis modułu

Ty, ja, świat

Korzystając z symboli i modeli wizualnych dzieci uczą się o sobie jako o osobach fizycznych, emocjonalnych i społecznych, o świecie naturalnym i materialnym, o istotach żywych i przedmiotach nieożywionych.

Szczegółowy opis modułu

 Ruch ekspresyjny

Rozwijają inteligencję emocjonalną, umiejętności komunikacji niewerbalnej, kreatywność i wyobraźnię produktywną poprzez ruchy ciała, gesty, mimikę i muzykę.

Szczegółowy opis modułu

 Kreatywne modelowanie

Rozwija kreatywność i pozwala dzieciom na wspólna pracę w celu realizacji różnych pomysłów i tworzeni kompozycji artystycznych,  poprzez „zgłębianie” materiałów, kolorów i faktur.

Szczegółowy opis modułu

Copyright © 2013 Nibylandia • 995935 odwiedzin Reset.pro