« Powrót

PROGRAM ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - dotyczy grupy Kapitana Haka

 

W poniedziałek oraz we wtorek (21,22.03.2016 r.) dzieci z gr. Kapitana Haka będą brały udział w organizowanych przez BOK-MCC zajęciach umuzykalniających. Zajęcia będą odbywały się w CIK przy ul. Chopina w Bolesławcu w godz. 11:30-13:00.

OPIS ZAJĘĆ:

Program „Spotkanie z Zieloną Półnutką” to cykl 2 spotkań dotyczących obszaru związanego ze spiewem i tańcem. Powstał aby zaspokoić nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwinąć szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo- ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Program obejmuje również spiew. Jest on jedną
z podstawowych form ekspresji dziecka, a piosenka najprostszym utworem muzycznym, który dziecko jest w stanie przeżyć, zrozumieć, zapamiętać i odtworzyć. Zabawy ruchowe przy muzyce pozwalają zaspokoić naturalną potrzebę ruchu dziecka , wyrażają jego osobowość: uczucia, myśli, emocje. Przede wszystkim służą one do nawiązywania kontaktów w komunikowaniu się z otoczeniem.

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

- rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca
- kształcenie poczucia rytmu
- rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej
- kształcenie możliwości głosowych
- rozwijanie twórczej aktywności
- kształcenie percepcji słuchowej
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- integracja grupy


CELE TE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:
- śpiewanie piosenki  z repertuaru dziecięcego
- poruszanie się w rytm muzyki
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
- dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
- udział w ćwiczeniach inhibicyjno- incytacyjnych

FORMY I RADZAJE ZAJĘĆ:
- śpiew
- zabawy ruchowe przy muzyce
- taniec
- ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki
- praca w grupie
 
METODY:
- Aktywizujące (dziecko dzięki temu, że przeżywa to, co robi lepiej rozumie i zapamiętuje nowo poznane treści),
- Praktyczne (dziecko w trakcie działania sprawdza wiadomości w praktyce),
- Problemowe (odkrywa nowe umiejętności),
- Podające (dziecko przyswaja sobie widzę przekazaną przez prowadzacych).
 
Założenia Programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego
Opracowały:
Barbara Lendzian, Agnieszka Radwańska

 

Copyright © 2013 Nibylandia • 1029074 odwiedzin Reset.pro