« Powrót
Od dnia 22.10.2013 r. do dnia 22.11.2013 r. bierzemy udział w konkursie „Zbieramy zużyte baterie 2013”. Ogłoszony jest on w  ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałka Województwa Dolnośląskiego upowszechniającej prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami przenośnymi i akumulatorami przenośnymi. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa dolnośląskiego.
Zbiórka zużytych baterii w placówkach oświatowych trwać będzie do dnia 22 listopada 2013 r. Odbioru i ważenia baterii dokona Realizator konkursu w terminie od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 29 listopada 2013 r.
W ramach konkursu zostaną przyznane, odrębnie dla każdej z trzech kategorii uczestników, którzy zebrali największą masę baterii w przeliczeniu na jednego ucznia, nagrody rzeczowe do kwoty:
1) I miejsce – 3.000 zł;
2) II miejsce – 2.000 zł;
3) III miejsce – 1.500 zł;
4) 3 wyróżnienia – 500 zł.
Finał konkursu odbędzie się 18 grudnia 2013 r. na uroczystej gali podsumowującej przeprowadzone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego publiczne kampanie edukacyjne w ramach dotacji celowej, na którą zostaną zaproszeni laureaci. Podczas imprezy będą wręczane nagrody. 
Może i tym razem uda nam się zebrać górę zużytych baterii ;)
 
Copyright © 2013 Nibylandia • 1029009 odwiedzin Reset.pro