Nasi nauczyciele, nauczyciele wspomagający, asystentki nauczycieli oraz pozostali pracownicy:

  • Posiadają, wymagane przez MEN, pełne wykształcenie pedagogiczne i niezbędne dodatkowe kompetencje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  • Wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością, troskliwością i dbałością o bezpieczeństwo i dobro dziecka.
  • Przekazują dzieciom najistotniejsze zasady dobrego wychowania

Wszyscy pracownicy współuczestniczą w wypełnianiu misji przedszkola, troskliwie dbają o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i radość dzieci.

 

Copyright © 2013 Nibylandia • 995937 odwiedzin Reset.pro