« Powrót

6 latki do szkoły

NIE!!! 

Jednym z głównych celów inicjatywy jest odwołanie przez rząd reformy obniżenia wieku szkolnego. Kolejnym celem zbiórki podpisów jest także umożliwienie obywatelom podjęcia decyzji w innych ważnych tematach edukacyjnych. Konstytucja przewiduje, że w sprawach ważnych dla państwa obywatele mogą podjąć decyzję bezpośrednio, w formie referendum. 
 
 
 
 
 
 

 AKCJA RATUJMY MALUCHY I STARSZE DZIECI TEŻ

 

Dlaczego protestujemy?
 
Edukacja w Polsce jest w głębokiej zapaści. W trudnym czasie, gdy mamy kryzys rząd podejmuje nieprzemyślane decyzje, które mają odzwierciedlenie w naszym życiu. Stanowi to szkodę dla naszych dzieci i nie jest zgodne z naszą wolą. W całym kraju tysiące szkól i przedszkoli jest likwidowanych. Dlatego zostaliśmy zmuszeni, aby wziąć sprawy we własne ręce i zająć się ratowaniem oświaty nie tylko dla małych ale i także dla dużych dzieci. I to właśnie dlatego zbieramy podpisy pod wnioskiem o: 
Referendum edukacyjne
"Ratujmy maluchy i starsze dzieci też"
w sprawie:
 
Pytanie 1. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków?
Rząd nie przeznaczył na reformę obniżenia wieku szkolnego odpowiednich pieniędzy. Nie przeszkolono kadry, nie zadbano o poprawę infrastruktury. W programie nauczania skumulowano wymagania dotychczasowej pierwszej klasy i zerówki, co zmusza sześciolatki do siedzenia w ławkach i wielogodzinnego odrabiania prac domowych z rodzicami. Rząd przyznał, że celem reformy jest szybsze wysłanie dodatkowego rocznika na rynek pracy. Ogromna większość rodziców chce zostawić sześciolatki w zerówkach (z wolnego wyboru skorzystali od 2009r. rodzice blisko 1,5 mln dzieci). Referendum to ostatnia broń obywateli. Jak długo jeszcze mamy przekonywać, że my rodzice nie chcemy tej reformy?
 
Pytanie 2. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków?
Dzieci pięcioletnie miały obowiązkowo trafić do przedszkoli. Ale przedszkoli brakuje. Zamiast najpierw odbudować bazę przedszkoli rząd wprowadził od 2011 r. obowiązek edukacji przedszkolnej dla wszystkich pięciolatków. Bardzo często pięciolatki realizują obowiązek w … szkołach. Społeczeństwo ma prawo decydować, czy właśnie takiej edukacji chce dla najmłodszych dzieci.
 
Pytanie 3. Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii
oraz innych przedmiotów?
Minister Katarzyna Hall zmieniła program, praktycznie likwidując licea ogólnokształcące, które zmienił się w kursy przygotowawcze do matury. Teraz już piętnastoletnie dzieci muszą wybrać specjalizację. Zdaniem wielu - zbyt wcześnie. Ograniczono też naukę wielu przedmiotów w tym - co jest szczególnie niepokojące - historii. Uważamy, że tak ważnej kwestii, jak kształcenie młodego pokolenia, wypowiadać się powinni wszyscy obywatele.
 
Pytanie 4. Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata
szkoły średniej?
Wprowadzenie gimnazjów spowodowało wielki zamęt w wychowaniu nastoletniej młodzieży. Dzieci trafiają w najbardziej newralgicznym okresie dojrzewania w nowe środowisko, do nowych klas, pod opiekę wychowawców, którzy ich nie znają. Gimnazja to problem, który trzeba rozwiązać. Nie powinno się to jednak odbywać gwałtownie. Nie powinno się również pozostawiać tej sprawy politykom. Dlatego chcemy, żeby wszyscy obywatele wyrazili w tej sprawie swoje stanowisko.
 
Pytanie 5. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół
i przedszkoli?
Likwidacja sieci szkół i przedszkoli trwa od lat dziewięćdziesiątych. Z mapy zniknęło już wiele tysięcy placówek. Ten proces przyspieszył, gdy minister Hall, która zniosła kontrolę w tym zakresie nad samorządem. Gminy przewidują do likwidacji w najbliższych latach kolejne pięć tysięcy szkół. Ten proces można powstrzymać, przede wszystkim przywracając kontrolę nad
 
NIE BĄDZCIE OBOJĘTNI NA LOS WASZYCH POCIECH!!!
 
Dołącz do ogólnopolskiej akcji. Zbieraj podpisy pod wnioskiem o referendum. 
 
Informacje dotyczące wniosku o referendum:
 
Formularz do pobrania z możliwością oddania głosu jest u nauczyciela w grupie. Możecie również zebrać podpisy w gronie rodziny, znajomych (pełnoletnich obywateli polskich posiadających prawa wyborcze). Zbierane formularze z podpisami zostaną przekazane do kancelarii Sejmu RP. Osoby spoza grona naszego przedszkola, podzielające nasze zdanie również mogą się dołączyć do akcji, poniżej dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akcję prowadzi nauczyciel: mgr Marzena Harnos
 
Copyright © 2013 Nibylandia • 1029350 odwiedzin Reset.pro