« Powrót

PLAN WSPÓŁPRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NIBYLANDIA Z

ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W

BOLESŁAWCUW ROKU SZKOLNYM 2014/2015 (gr. Piotrusia Pana i Kapitana Haka)

 

 

SPOSOBY REALIZACJI:

FORMA

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Spotkania z literaturą dziecięcą w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddziale dziecięcym w Bolesławcu

I półrocze

22.09.2014

grupa Piotrusia Pana

29.09.2014

grupa Kapitana Haka

24.11.2014

grupa Kapitana Haka

01.12.2014

grupa Kapitana Haka

 • poznawanie biblioteki, jako instytucji użyteczności publicznej, zasad korzystania z jej księgozbioru
 • zapoznanie z pracą bibliotekarza
 • poznawanie wybranych utworów literackich
 • wykonywanie podczas spotkań w Bibliotece prac plastycznych różnorodnymi technikami plastycznymi
 • bibliotekarz
 • nauczycielki grupy Piotrusia Pana i Kapitana Haka

Utrzymanie bliskiego i stałego kontaktu z książką

 

X-XII

 

 

Cały rok

 • zapoznanie grupy najmłodszej             i ich rodziców  z zasadami korzystania z  biblioteki w przedszkolu-zachęcanie do wypożyczania książek
 • rozmowy na temat dbałości o książki
 • codzienne słuchanie utworów literackich podczas relaksacji
 • wykorzystywanie fragmentów wierszy do ćwiczeń ortofonicznych
 • tworzenie własnych inscenizacji na podstawie utworów literackich
 • przynoszenie i dzielenie się z innymi dziećmi własnymi książkami
 • zakup książki dla każdego dziecka do mikołajkowej paczki
 • nauczycielka grupy Dzwoneczka
 • nauczycielki wszystkich grup

Rozwijanie postaw twórczych dzieci w połączeniu z wszechstronną aktywnością dzieci

Cały rok

 • oglądanie spektakli teatralnych organizowanych na terenie przedszkola
 • udział w inscenizacjach, przedstawieniach teatralnych (małe formy sceniczne),
 • tworzenie własnych książeczek przez dzieci (kolorowanie ilustracji do bajek z programu „Klucz do uczenia się”)
 • nauczycielki wszystkich grup
 • rodzice

Obchody Dnia Książki

 

IV 2015

 • Dzień Książki w przedszkolu, prezentowanie swoich ulubionych książek, wystawa prac plastycznych dzieci

 

 • nauczycielki wszystkich grup

Udział w konkursach

V 2015 (cały rok)

 

 • konkurs na najlepszego czytelnika w przedszkolu (w każdej z grup - wg częstotliwości wypożyczania książek z przedszkolnej biblioteki)
 • II edycja konkursu „Moja zakładka do książki”
 • opiekun biblioteki
 • opiekun biblioteki, rodzice

 

Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

V 2015

 • zaproszenie pań bibliotekarek na spotkanie z literaturą w przedszkolu, zaproszenie na uroczystość z okazji zakończenia roku
 • nauczycielki wszystkich grup

Opracowała: mgr E. Fulczyńska

Copyright © 2013 Nibylandia • 1029189 odwiedzin Reset.pro