« Powrót
W dniu 18.07.2013 roku o godz. 10:00 w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 oraz Zakończenie PO KL Nibylandia.
 
W zakończeniu roku brały udział wszystkie grupy Przedszkola Niepublicznego Nibylandia, które w części artystycznej przedstawiły swoje umiejętności zdobyte w trakcie roku.
W przedstawieniu wystąpiły:
- gr. Dzwoneczka (nauczyciel:  mgr Marzena Harnos, asystent nauczyciela: Małgorzata Woś);
- gr. Piotrusia Pana (nauczyciel:  mgr Emiliana Fulczyńska, asystent nauczyciela: Magdalena Uznańska);
- gr. Kapitana Haka (nauczyciel:  mgr Brygida Wacławiak, asystent nauczyciela: Patrycja Woś).
 
Przedstawienie rozpoczął nauczyciel j. angielskiego mgr Dawid Fiedosewicz wraz z grupą Piotrusia Pana oraz Kapitana Haka. Następnie każda z grup zaprezentowała swoje przedstawienie. Uroczystość poprowadziła Pani dyrektor ds. nadzoru pedag. – mgr Ludmiła Rutka.
 
Wśród zaproszonych gości byli rodzice oraz najbliżsi przedszkolaków. Po części artystycznej nastąpiło oficjalne podziękowanie Ceramice Millena s.c. Wiesława Seneszyn, Dariusz Sikorski za współudział w Projekcie Operacyjnym Kapitał Ludzki "Nibylandia" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt odbył się w naszym przedszkolu w miesiącach sierpień 2012 - czerwiec2013 roku. Ogólna wartość projektu wyniosła 227 612, 82 zł - z czego wkład własny wyniósł 34 141,93 zł, natomiast wkład UE to 193 470,89 zł.
 
Dzięki realizacji PO KL Nibylandia grupa 25 dzieci (w tym część z obszarów wiejskich) miała przez cały rok szkolny dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych przy wykorzystania innowacyjnego programu "Klucz do uczenia się" Lwa Wygotskiego. W realizację PO KL Nibylandia zaangażowana była również Ceramika Millena z siedzibą w Parzycach, która była partnerem w projekcie.
 
Ceramika MIllena „…swoim działaniem spowodowała urzeczywistnienie dziecięcych marzeń, które pozwoliły uczynić krok w nieznane, oswoić z tworzywem i uczynić z naszych podopiecznych małych artystów.”
 
 
 
 
 

 

***************WIĘCEJ ZDJĘĆ***************

 

:)

Copyright © 2013 Nibylandia • 1028954 odwiedzin Reset.pro