« Powrót

Od grudnia 2015 r. do marca 2016 r.  nasze przedszkolaki brały udział w projekcie edukacyjno-pomocowym „MALI uczniowie idą do szkoły” organizowanym przez UNICEF. W ramach projektu przedszkolaki mogły pomóc dzieciom z Mali, zbierając fundusze, które umożliwią im naukę. Akcja miała wymiar edukacyjny dla naszych podopiecznych, którzy samodzielnie lub przy współpracy swoich opiekunów tworzyli książki o dowolnej tematyce i technice wykonania. Gotowe książeczki dostarczane były do placówki do 04.03.2016 r., po czym umieszczane były na specjalnie zorganizowanej w tym celu wystawie pt. „ Dni książki dla Afryki”, która prezentowała dzieła przedszkolaków przez kolejny tydzień tj. do 11.03.2016 r.  W ramach akcji udało nam się uzbierać 325 zł, które zostały wpłacone na konto UNICEF. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie :)

 

Copyright © 2013 Nibylandia • 1049381 odwiedzin Reset.pro