A oto, co każdy Rodzic wiedzieć powinien o naszej placówce:

 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:15.
 • Przedszkole będzie zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy oraz tzw. dodatkowe dni wolne ustalone na podstawie kalendarza Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Zasady organizacji pracy Przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola.
 • Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 • Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 • Rodzice, w okresie obowiązywania umowy podpisywanej na każdy rok szkolny zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Przedszkola następujących stałych opłat (w roku szkolnym 2022/2023):
  • czesnego w kwocie w stałej miesięcznej kwocie 760 zł przez wszystkie miesiące w okresie trwania umowy (przy regularnych opłatach),
  • opłaty za wyżywienie dziecka obliczonego jako iloczyn stawki dziennej z tytułu wyżywienia tj. kwoty 13,50 zł i liczby dni w miesiącu,
  • opłaty rocznej w kwocie 500 zł płatnej każdego roku szkolnego (pokrywamy z niej m.in.: koszt ubezpiecenia NW, paczki Mikołajowej, wyprawki plastycznej, koncertów, teatrzyków, organizacji spotkań i wycieczek, biletów do kina itp.).

Od 1 września 2009 r. realizowana jest nowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia przedszkolnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z dn. 15 stycznia 2009r. Nr 4,poz.17).

Realizacja powyższej podstawy zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych - nasze przedszkola, jako pierwsze na Dolnym Śląsku realizują podstawę programową wykorzystując innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na teorii Lwa Wygotskiego - "Klucz do uczenia się" i wiele innych nowoczesnych i sprawdzonych metod jak: Pozytywn Dyscyplina. Na naszym kanale YouTube możecie zobaczyć wiele ciekawch filmów o Nibylandii.

Poza realizacją wyjątkowego programu edukacyjnego kładziemy także nacisk na różnorodność zajęć dodatkowych, naukę języków obcych (angielski i hiszpański prowadzimy od 3 latków), dużo czasu spędzamy otoczeni Naturą, często występujemy na scenie, zdrowo i treściwie jemy posiłki przygotowywane przez kuchnię Smakowo. Na co dzień jesteśmy otoczeni ludźmi z pasją, artystami, sportowcami i pedagogami, którzy uczą nas prawdziwych wartości, odpowiadają na wszysktkie nasze pytania i uczą granic :)

W planach mamy uruchomienie Leśnej Bazy - miejsca w lesie, gdzie uruchomimy pierwsze w powiecie bolesławieckim leśne przedszkole - Leśnej Nibylandii :) 

 

 

 

Copyright © 2013 Nibylandia • 1049371 odwiedzin Reset.pro