« Powrót
Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w konkursie, który odbędzie się od 23 marca 2015 roku do 15 maja 2015 roku. Konkurs polega na zbieraniu zużytych baterii, a uczestnicy (zgłoszona grupa przedszkolna) z największą liczbą uzbieranych baterii mają mozliwość wygrania atrakcyjne nagrody.
 
Cel konkursu:
 
  • Upowszechnianie wiedzy na temat segregacji odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki baterii prowadzonej w Bolesławcu.
  • Kształtowanie właściwej postawy młodych mieszkańców miasta wobec problemu rosnącej liczby odpadów.
  • Promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bolesławca.
  • Aktywizacja szkół w dziedzinie ekologii i ochrony llokalnego środowiska.
 
Jak zbieramy baterie w naszym przedszkolu:
 
  • Konkurs trwa od 23.03.2015 do 15.05.2015 roku 
  • Baterie zbieramy grupowo.
  • Grupa, która uzbiera najwięcej baterii w Bolesławcu wygra wycieczkę do Zoo we Wrocławiu.
  • Dodatkowo w naszym przedszkolu ogłaszamy wewnętrzny konkurs - dziecko z każdej grupy, które uzbiera największą masę baterii w trakcie trwania konkursu wygra atrakcyjną nagrodę.
  • Koło naszej NIBYBIBLIOTEKI jest wywieszony plakat, na którym pracownicy przedszkola wpisują wagę przyniesionych przez dzieci baterii. Baterie będą ważone przez kadrę przedszkola.
 

Zapraszamy do wspólnego promowania świadomości ekologicznej i ochrony środowiska połączonej z dobrą zabawą!

Copyright © 2013 Nibylandia • 1049306 odwiedzin Reset.pro