« Powrót

PN Nibylandia oraz PN Zielona Nibylandia zaprasza dzieci i rodziców przedszkola do udziału w konkursie: „ Moja zakładka do książki”

 
I. CELE KONKURSU:
 
1. Propagowanie czytelnictwa  „rodzinnego”
2. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne z rodzicami wykonanie zakładki
3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 
4. Rozwijanie zdolności plastycznych 
5. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
 
II. REGULAMIN KONKURSU:
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców 
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową
3. Technika plastyczna dowolna, format dowolny
4. Każda praca powinna być wpisana na karcie zgłoszeniowej, którą wypełnia osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu (imię i nazwisko wykonawców dziecko, mama, tata, wiek dziecka i grupa przedszkolna, nadany numer konkursowy) 
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
7. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora oraz na udział w wystawie organizowanej na terenie placówki i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
8. Prace konkursowe będą zwracane autorom po zakończeniu konkursu.
 
III. RAMY CZASOWE KONKURSU  I ZASADY GŁOSOWANIA
 
1. 12-23.05.2014 - wykonanie i przekazanie prac do konkursu
2. 26-28.05.2014 - wystawa zakładek na korytarzu przedszkola oraz głosowanie
3. czerwiec 2014 - Wystawa pokonkursowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu.
 
Wykonane zakładki przekazujemy wychowawcy, który wpisuje dane wykonawców na karcie zgłoszeniowej i zaopatruje zakładkę w numer konkursowy. 
 
Wszystkie zakładki będą zaprezentowane na korytarzu przedszkola. W dniach 26-30.05.2014 odbędzie się głosowanie na specjalnie przygotowanych kartach, które zostaną rozdane przez wychowawców.
  
Ocenia społeczność przedszkolna - dzieci wraz  z rodzicami oraz pracownicy przedszkola - nie można oddać głosu na swoją pracę. Wyniki zostaną ogłoszone  w czerwcu 2014 roku. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 
KRYTERIA OCENY PRAC
1. Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu 
2. Estetykę wykonania pracy
3. Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 
 
 
Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia
 
Copyright © 2013 Nibylandia • 1049333 odwiedzin Reset.pro