« Powrót

ZAPRASZAMY DZIECI I ICH RODZICÓW DO UDZIAŁU W  KONKURSIE PLASTYCZNYM „MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

  • PRACE KONKURSOWE NALEŻY PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCOM GRUP DO DNIA 15.05.2015 ROKU.
  • TECHNIKA I FORMAT DOWOLNY.
  • WYKONANE ZAKŁADKI OCENIA WYŁONIONA SPOŚRÓD NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA KOMISJA KONKURSOWA.
  • WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE 18.05.2014 ROKU.
  • AUTORZY NAGRODZONYCH PRAC OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE PODCZAS UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU.
  • WSZYSTKIE ZAKŁADKI PREZENTOWANE BĘDĄ NA ZORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU WYSTAWIE.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia!!!

 
 
 
CELE KONKURSU:
·         propagowanie czytelnictwa „rodzinnego”
·         wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne z rodzicami wykonanie zakładki
·         rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
·         rozwijanie zdolności plastycznych 
·         budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
REGULAMIN KONKURSU:
konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców
każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową
technika plastyczna dowolna, format dowolny
każda praca powinna być wpisana na karcie zgłoszeniowej, którą wypełnia osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu (imię i nazwisko wykonawców dziecko, mama, tata, wiek dziecka i grupa przedszkolna, nadany numer konkursowy)
biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatora.
prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w przedszkolu i zwracane autorom po zakończeniu konkursu
RAMY CZASOWE KONKURSU  I ZASADY GŁOSOWANIA
·         od 04.05.2015 do 15.05.2014- wykonanie i przekazanie prac konkursowych
·         18.05.2014  wyłonienie zwycięzców konkursu
Wykonane zakładki przekazujemy wychowawcy, następnie osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu wpisuje dane wykonawców na karcie zgłoszeniowej i zaopatruje zakładkę w numer konkursowy.
Prace konkursowe ocenia wyłoniona spośród nauczycieli i pracowników komisja konkursowa. Wyniki zostaną ogłoszone 14.05.2014 roku. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystości zakończenia roku.
KRYTERIA OCENY PRAC
·         zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu
·          estetykę wykonania pracy
·          wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 
Copyright © 2013 Nibylandia • 1049278 odwiedzin Reset.pro