Formularz zgłoszenia dziecka

Informacje o dziecku
*Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
*Dzień urodzenia
*Miesiąć urodzenia
*Rok urodzenia
*Miejsce urodzenia dziecka
*PESEL
*Miejsce zamieszkania dziecka
Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola? Jeśli tak proszę wpisać nazwę placówki
Dodatkowe mażne informacje o dziecku, np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne?
*Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju?
Informacje o radzicach / opiekunach
*Imię i nazwisko Matki / Opiekuna
*Telefon Matki / Opiekuna
*E-mail Matki / Opiekuna
*Miejsce pracy Matki / Opiekuna
Imię i nazwisko Ojca / Opiekuna
Telefon Ojca / Opiekuna
E-mail Ojca / Opiekuna
Miejsce pracy Ojca / Opiekuna
Dodatkowe uwagi
Dodatkowe uwagi
*Przetwarzenie danych osobowych
Copyright © 2013 Nibylandia • 1049199 odwiedzin Reset.pro
gjhjnhbvgcfgfhjkljkbh