Nibylandia ubrana w barwy biało- czerwone!

Nibylandia ubrana w barwy biało- czerwone!
Bieżący tydzień jest tygodniem wyjątkowym, bowiem opiera się przede wszystkim na poznaniu przez naszych przedszkolaków historii naszej ojczyzny. Dzieci dowiedziały się, że datą niezwykle istotną dla losów Państwa Polskiego jest uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, będąca jednym z pierwszych aktów prawnych gwarantujących prawa obywatelskie i równość w społeczeństwie.
W ramach obchodów państwowych zadbaliśmy o to, aby dzieci dokładnie zrozumiały znaczenie naszych symboli narodowych- wspólnie zaśpiewaliśmy hymn doskonale znanym naszym przedszkolakom, wykonaliśmy również prace plastyczne obrazujące flagę Polski, które zachwycają tuż przy wejściu do naszych placówek. Nasi podopieczni z przejęciem wysłuchali także legend o Lechu, Czechu i Rusie oraz o powstaniu Warszawy.
Uważamy, że działania te pomogą dzieciom odnosić się z szacunkiem do historii swojego kraju oraz rozwiną w nich poczucie przynależności do Polski, co jest istotnym elementem kształtowania ich wartości obywatelskich.
Data: 03.05.2024