« Powrót

Uczestnicy projektu PO KL NIBYLANDIA proszeni są o regulowanie opłat związanych z udziałem w projekcie na specjalnie wydzielony rachunek bankowy o numerze: ING Bank Śąski 54 1050 1575 1000 0091 0216 7500. W tytule przelewu proszę o wpisanie następującej treści:

wkład własny, miesiąc..........2012, dziecko: ...................................

 

OP

Copyright © 2013 Nibylandia • 1049222 odwiedzin Reset.pro