« Powrót

TREŚĆ PETYCJI:

 

(...) W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Nibylandia w Bolesławcu z siedzibą przy ul. I. Łukasiewicza 8/41 składam petycją o założenie progów zwalniających na jezdni między blokiem przy ulicy Ignacego Łukasiewicza, a Placem ks. Jerzego Popiełuszki oraz znaków drogowych o zachowaniu szczególnej ostrożności, z uwagi na fakt korzystania zarówno z przejścia dla pieszych, jak też przyległego parkingu przez dzieci. Do przedszkola uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 75 wychowanków. Często obserwujemy wzmożony ruch na ulicy sąsiadującej z przedszkolem. Niejednokrotnie zauważamy, iż kierowcy nie zachowują szczególnej ostrożności, stanowczo przekraczając dozwoloną prędkość. Wymienione zachowania zmotoryzowanych użytkowników drogi stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci, jak również dzieci mieszkających w bloku przy w/w ulicy..."

 

Wszyscy, którzy popierają naszą petycję skierowaną do Rady Miasta Bolesławiec mogą podpisać się pod dokumentem, który znajduje się przy Tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu Niepublicznym Nibylandia w Bolesławcu.

 

Copyright © 2013 Nibylandia • 1049211 odwiedzin Reset.pro