« Powrót

 W ramach akcji "Tydzień z autyzmem" cała Nibylandia obchodziła piątek na niebiesko. 
Nasze dzieci w różnych formach nabywały wiedzę w zakresie autyzmu.

Copyright © 2013 Nibylandia • 1049237 odwiedzin Reset.pro